Pressmeddelande 16/10 - 2019

Sellpy sluter cirkeln - lanserar ny tjänst som gör det enklare än någonsin att leva cirkulärt.


Sellpy lanserar idag sin nya tjänst Sellpy Circle som gör det enklare än någonsin för kunder att återsälja sina tidigare Sellpy-köp. Det kommer även bli möjligt att handla bland de mer än 4 miljoner varor som tidigare sålts på Sellpy.se - Sveriges största e-handel för second hand. 

Med Sellpy Circle kan alla som köpt från Sellpy enkelt lista sina tidigare köp till försäljning. Genom att återanvända produktbeskrivning och bilder behöver varan inte skickas till Sellpy för att säljas och köparen behåller därigenom en större andel (80%) av försäljningsvärdet när varan säljs. Inom kort kommer man även kunna söka bland de 4 miljoner varor som tidigare sålts och enkelt meddela den tidigare köparen att man är intresserad.

“Genom Sellpy Circle gör vi det enklare än någonsin att sälja varor om och om igen och kommer närmare vår vision om att möjliggöra för alla att leva cirkulärt. Vi kommer även tillgängliggöra hela vårt tidigare sortiment och på så sätt skapa världens kanske största samling av kvalitetssäkrad second hand” - Michael Arnör, VD & Medgrundare Sellpy

För den som tidigare handlat är det lika enkelt att sälja med Circle som med Sellpys vanliga säljtjänst. Sellpy sköter produktbeskrivning, bilder, fraktbokning och kontakt med köparen så att 4 miljoner varor nu kan få ett nytt hem - en gång till.


Sellpy är Sveriges största säljtjänst och e-handel för second hand. Sedan starten 2014 har fler än 4 miljoner varor sålts vilket sparat 6 miljarder liter vatten och 13 000 ton CO2 jämfört med om varorna hade köpts nya.

För frågor, kontakta:

Gustav Wessman, CMO 076-308 76 88 gustav@sellpy.se

Pressbilder

Pressmeddelande 27/6 - 2019

Sellpy på plats i Almedalen 2019

Under årets Almedalen kommer Sellpy finnas på plats för att inspirera fler till cirkulär konsumtion, hållbara vanor och mindre prylsvinn. Välkommen till något av våra events eller seminarium!

Vi måste börja prata allvar om Prylsvinn

fb_banner.jpg

Tillsammans med Medveten konsumtion, Hygglo, Blocket, Tradera & Syvav lyfter vi utmaningen kring prylsvinn och hur vi tillsammans kan bli mer cirkulära - som företag och privatkonsumenter. Du kommer att blir rustad med handfasta tips och inspiration för en mer hållbar vardag.

Var: Gotlands museum, Strandgatan 14

När: Tisdag 2 juli, 13:00 - 13:45

Eventet är gratis med anmäl dig gärna via Facebook-eventet

Läs mer om seminariet i Almedalsprogrammet

 

Från missbruk till återbruk - ta makten över din garderob

fact movement.png

Med utgångspunkt i projektet F/ACT Movement där 10 shopaholics med klimatångest uppmanades ändra sina konsumtionsvanor, diskuterar vi hur beteendeförändring hos individen är möjlig, hur den kan bidra till hållbara konsumtionsmönster i samhället samt hur företagen ska kunna stötta och aktivt delta i ett mer hållbart sätt för konsumenter att föhålla sig till mode. Tillsammans med representanter från modeindustrin, frivilligorganisationer och forskning diskuterar vi engagerande ämnen.

Var: Västsvenska arenan

När: Tisdag 2 juli 15:00 - 15:45

Eventet är gratis men anmäl dig gärna via Facebook-eventet

Läs mer om seminariet i Almedalsprogrammet

 

Good Life Party - mingel för goda vanor

good_life_party_almedalen_inbjudan_header_002.jpeg

Vi bjuder tillsammans med Hygglo, Tiptapp, Deedster, Myrorna och Futerra in till mingel för att lyfta goda, hållbara vanor. Med bara 11 år kvar till 2030 är det dags att höja ambitionerna. Kom, så peppar vi varandra till modigare och större förändringar både privat och på jobbet. Vi bjuder på musik, mingel och utsikt över Östersjön!

Som inspiration finns Good Life Goals - en guide till hur vanliga människor kan bidra till utvecklingsmålen. Du kan läsa mer om Good Life Goals här: www.goodlifegoals.org

Var: Västsvenska arenan

När: Onsdag 3 juli 20:00 - 22:00

Eventet är gratis och anmälan sker via vårt Facebook-event

Pressmeddelande 25/4 - 2019

Sellpy tydliggör som första e-handel miljöfördelarna med second hand och inkluderar co2-besparing i sina annonser

För att öka stoltheten kring att handla second hand och ge kläder längre liv har Sellpy gjort det ännu enklare för kunder att förstå och engageras av sina klimatbesparingar genom att visa både CO2- och vattenbesparing i sina annonser. Sellpykunder kan även följa sin och Sellpys totala ackumulerade besparing av CO2 och vatten på sitt Sellpykonto och dela med sig av sitt hållbara köp och därigenom inspirera andra. Genom att bidra med kunskap om hur våra val påverkar klimatet och uppmuntra hållbara beteenden kan Sellpy hjälpa till att åstadkomma långsiktig beteendeförändring.

Bakgrund

Den växande konsumtionen är en av vår tids största utmaningar. För att nå FN:s globala mål till 2030 krävs en omställning som involverar samhällen och globala samarbeten men också ett skifte i hur vi som privatpersoner agerar, hur vi inspirerar varandra och skapar nya beteendemönster. Ökad konsumtion av nyproducerade varor - särskilt kläder - innebär en ökning av industrins påverkan på miljö och klimat. Den stora vattenåtgången vid tillverkning av bomull och utsläppen i samband utvinning av fossila bränslen för att tilllverka polyester är två exempel. Genom att välja second hand framför nyproducerat minskas den negativa klimatpåverkan från koldioxidutsläpp förenat med nyproduktion av kläder och med tydligare siffror är det nu ännu lättare för Sellpys kunder att kunna motiveras av sina hållbara val.

Information

Sellpys hållbarhetsarbete

Sellpys vision är att göra det så tillgängligt och enkelt för alla att konsumera cirkulärt och ge sina prylar och kläder ett längre liv. För att nå dit utvecklas tjänsten till att bli så användarvänlig som möjligt samtidigt som fokus ligger på att inspirera, vägleda och engagera kunder i frågor som rör hållbar konsumtion. Information och inspiration hittar kunder på Sellpys hållbarhetssida www.sustainability.sellpy.se samt inbyggt i produkten där kunder sedan hösten 2018 kan se vattenbesparing per återanvänt plagg. Målet är att göra det så enkelt för kunder att välja de bästa och mest hållbara alternativen.

Internt drivs hållbarhetsprojekt som syftar till att få ner avtrycken från transporter, inköp och materialval, t.ex införskaffande av miljöbilar, användning av plast med hög återvinningsgrad och inköp av begagnade IT-produkter.

Kontaktuppgifter

Lisa Book Taube, Head of Sustainability på Sellpy lisa@sellpy.se, 070-200 89 80

Om Sellpy

Sellpy är Sveriges ledande e-handel för begagnade kläder och prylar med närmare 300 000 unika prylar och kläder på Sellpy.se. Sellpy vill göra det så enkelt som möjligt att ge sina saker nytt liv och att handla second hand och bidrar till därigenom att fler saker cirkulerar och används samt att färre saker slängs i onödan och respekteras länge. Sedan starten 2014 har Sellpy gett nytt hem till över 3 miljoner prylar. I dagsläget hämtar Sellpy påsar hos kunder i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala, Mälardalen och västa Skåne.

www.sellpy.se, www.sustainability.sellpy.se

Pressbilder

koldioxid.jpg
co2.gif
koldioxid1.jpg

 

Pressmeddelande 15/2 - 2019

Sellpy blir ännu mer klimatpositiva och hämtar nu påsar med Biogas

För att göra det så enkelt och tillgängligt som möjligt att agera hållbart behöver Sellpy befinna sig där kunderna är. Detta förutsätter snabb och smidig transport mellan kunder för att hämta Sellpy-påsar och leverera paket med hållbart innehåll. För att ta steg i riktningen mot att göra Sellpy till en ännu mer klimatpositiv tjänst, hämtas från och med nu påsar med en miljövänlig biogas-bil.

Med en vision som syftar till att minska klimatpåverkan med mer hållbara konsumtionsmönster följer även höga ambitioner om att minska klimatavtrycket internt från samtliga steg inom verksamheten. Ett av de områden som kommer att prioriteras under de kommande åren är transporter mellan Sellpys upphämtnings-kunder. Redan nu hämtas närmare 40% av alla Sellpy-påsar med eldrivna cyklar och planen är att minska avtrycket från samtliga bilar i bilflottan inom några års tid.

Från och med i mitten av februari kommer Sellpy att börja hämta påsar med biogasbilen i området Stockholm och Mälardalen. Med biogasbilen i rull minskar Sellpy sina utsläpp med ett halvt ton CO2 per månad.

Införskaffandet av Sellpys första biogasbil är ett steg i raden av många åtgärder för att uppnå en ännu mer klimatpositiv verksamhet. Under våren utökas Sellpys miljöbils-flotta med två nya elbilar.

Sellpys hållbarhetsarbete

Sellpys vision är att göra det så tillgängligt och enkelt för alla att konsumera cirkulärt och ge sina prylar och kläder ett längre liv. För att nå dit utvecklas tjänsten till att bli så användarvänlig som möjligt samtidigt som fokus ligger på att inspirera, vägleda och engagera kunder i frågor som rör hållbar konsumtion. Information och inspiration hittar kunder på Sellpys hållbarhetssida samt inbyggt i produkten där kunder kan se vattenbesparing per återanvänt plagg. Under våren lanserar Sellpy som första e-handel koldioxid-besparing per per vara. Målet är att göra det så enkelt för kunder att välja de bästa och mest hållbara alternativen.

Internt drivs hållbarhetsprojekt som syftar till att få ner avtrycken från transporter, inköp och materialval, t.ex införskaffande av miljöbilar, användning av plast med hög återvinningsgrad och inköp av begagnade IT-produkter.

Kontaktuppgifter

Lisa Book Taube, Head of Sustainability på Sellpy lisa@sellpy.se, 070-200 89 80

Om Sellpy

Sellpy är Sveriges ledande e-handel för begagnade kläder och prylar med över 250 000 unika prylar och kläder på Sellpy.se. Sellpy vill göra det så enkelt som möjligt att ge sina saker nytt liv och att handla second hand och bidrar till därigenom att fler saker cirkulerar och används samt att färre saker slängs i onödan och respekteras länge. Sedan starten 2014 har Sellpy gett nytt hem till över 3 miljoner prylar. I dagsläget hämtar Sellpy påsar hos kunder i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala, Mälardalen och västa Skåne. Bor man utanför en upphämtningszon skickar kunden enkelt in påsen utan kostnad via ett Schenker-ombud.

www.sellpy.se, www.sustainability.sellpy.se

Pressbilder

bil_11.jpg
mbblink2 (2).jpg

Pressmeddelande 15/12 - 2018

Nu lanserar vi ordet prylsvinn!

Sellpy tillsammans med Hygglo, WWF, Naturskyddsföreningen, IVL Svenska miljöinstitutet, Repamera, Föreningen Medveten Konsumtion och Blocket lanserar nu ordet prylsvinn.

Den växande konsumtionen är en av vår tids största utmaningar. För att nå FN:s globala mål till 2030 krävs en omställning som andas framtid och långsiktighet samt åtgärder som hanterar överkonsumtion och vår slit- och slängkultur. Tillsammans med andra aktörer med hållbarhet i fokus har vi myntat samlingsbegreppet “prylsvinn” med förslag på actions och förbättrade förutsättningar för mer hållbara och cirkulära konsumtionsmönster.

Vi lanserar ordet för att underlätta samtalet kring de här komplicerade frågorna och lyfta dessa i samhällsdebatten.

Citat från debattartikeln:

Det finns stora miljövinster med att producera färre och mer hållbara produkter och att använda de produkter vi redan har en längre tid genom att reparera, köpa begagnat eller dela det vi sällan använder istället för att köpa nya.

Debattartikeln publiceras i DN Debatt 15/12 - 2019 —> LÄS DEN HÄR

Lär dig mer och se vad du själv kan göra för att minska #prylsvinnet på prylsvinn.se

Kontaktuppgifter

Lisa Book Taube, Head of Sustainability på Sellpy lisa@sellpy.se, 070-200 89 80

Om Sellpy

Sellpy är Sveriges ledande marknadsplats för begagnade kläder och prylar. Sellpy vill göra det så enkelt som möjligt att ge sina saker nytt liv och att handla second hand och bidrar till därigenom att fler saker cirkulerar och används samt att färre saker slängs i onödan och istället respekteras länge. Sedan starten 2014 har Sellpy gett nytt hem till över 3 miljoner prylar.

www.sellpy.se, www.sustainability.sellpy.se

Pressbilder

lisaprylsvinn.jpg

Pressmeddelande 23/11-2018

Sellpy med vänner bjuder in till cirkulär fest och vill göra det lätt att göra rätt

Idag är det Black Friday med hela svenska folket; startskottet för den galna julhandeln. Butikerna basunerar ut sina bästa erbjudanden och den enorma shoppinglusten får onlinebutiker att haverera. Detta rimmar dock dåligt dels med 2018 års klimatrapport som FN gick ut med i höstas och dels med det faktum att vi redan i augusti (!) passerade gränsen för jordens årliga tillgång av förnybara resurser.

I måndags gick flera företag och organisationer i bräschen för motreaktionen ”White Monday”, som uppmuntrar till cirkulära konsumtionsmönster och hållbara alternativ framför linjär konsumtion av nyproducerade varor. Ett par dagar därefter utsågs ”Det återvunna plagget” till årets julklapp. Att agera och handla hållbart har aldrig varit hetare och mer självklart än nu, och det är på tiden eftersom slit och släng-mentaliteten är skadlig både för både miljö och människor.

Som en hejdundrande slutfest för denna svarta vecka anordnar nu Sellpy tillsammans nio andra aktörer en dag i cirkulärekonomins tecken; Sellpy Circular Day. Företagen på plats representerar olika sätt att förhålla sig cirkulärt till det vi använder; från försäljning av second hand-kläder och tillvaratagande av IT-utrustning till prenumeration av barnkläder, möbler och förenklad återvinning.

“För många är det brist på kunskap och upplevelsen av att det är krångligt, som ligger i vägen för våra hållbara val. Vi vill inspirera till enkla sätt att ta steg mot en mer hållbar livsstil och komma konsumenten närmare under denna cirkulära fest” - Lisa Book Taube, Hållbarhetschef Sellpy

Välkommen att fynda årets hållbara julklappar och lära dig massor om framtidens hållbara tjänster. På scen hör du inspirerande talare berätta om varför det kan vara svårt att leva som man lär och hur man på olika enkla sätt kan integrera hållbarhet i vardagen.

När: Lördag 24 november kl 13.00 - 17:00

Var: Scandic Malmen

Eventet på FB: https://www.facebook.com/events/343604846448465/

Kontaktuppgifter

Lisa Book Taube, Head of Sustainability på Sellpy & initiativtagare till Sellpy Circular Day lisa@sellpy.se, 070-200 89 80

Om Sellpy

Sellpy är Sveriges ledande marknadsplats för begagnade kläder och prylar. Sellpy vill göra det så enkelt som möjligt att ge sina saker nytt liv och att handla second hand och bidrar till därigenom att fler saker cirkulerar och används samt att färre saker slängs i onödan och istället respekteras länge. Sedan starten 2014 har Sellpy gett nytt hem till över 3 miljoner prylar.

www.sellpy.se, www.sustainability.sellpy.se

Deltagare under Sellpy Circular Day:

Sellpy, Beteendelabbet, Tradera, Hygglo, Hyber, Sabina & Friends, Inrego, Usedby, TipTapp, Beleco, Olas Sopkasse

 

Pressbilder

Andra bild.jpg
lisa_wm1.jpg
Circular_day_IG.jpg