Att slänga saker som funkar, samla saker på hög och köpa nya kläder som knappt används funkar inte om vi vill ha någon planet kvar att leva på.

Vår vision är därför att skapa en tjänst som gör det enkelt för människor att respektera, använda, älska och återanvända allt det som en gång tillverkats. Om och om igen.

 

Tillsammans för en mer hållbar konsumtion!

Kampanjen #100miljonerliter

Vårt ansvar

följ oss på instagram