lisa_wm1.jpg

Vi vill att prylar och kläder ska leva länge!

Sellpy tar ställning mot överkonsumtionen av nyproducerade varor under Black Friday och deltar för andra året i rad i den viktiga kampanjen för en cirkulär omställning; White Monday. Tillsammans med över 100 andra inspirerande företag som erbjuder cirkulära- och delningstjänster visar vi på kraften i framtidens sätt att konsumera, respektera och använda prylar och kläder.

För att klara de globala klimatmålen behöver vi hitta alternativa, bättre och mer cirkulära sätt att leva och konsumera. Vi handlar ca 13 kg nya kläder per år (motsvarande 50 plagg) och slänger 8 av dessa i soppåsen. Samtidigt anger en majoritet att enbart en liten del av de kläder och saker som inhandlas faktiskt används. Fortsätter nyproducerade varor att efterfrågas i takt med att jordens medelklassbefolkning ökar räcker inte jordens resurser till.

 

Sellpys vision är att möjliggöra för alla att konsumera cirkulärt genom att både erbjuda det enklaste sättet att ge sina saker längre liv och handla second hand.

 

Nästintill alla prylar och kläder vi använder och köper har någon gång tillverkats någonstans, av material från ställen du aldrig kommer att besöka, och av människor som du med stor sannolikhet aldrig kommer att träffa. Denna långa, ofta invecklade kedja av processer och tillverkningssteg har negativa konsekvenser för miljö, djur, natur och människor. En hållbar inställning till konsumtion innebär att värdesätta det som tillverkats, ge prylar och kläder långa liv och den respekt och kärlek de förtjänar.

Under White Monday och under alla andra dagar förespråkar Sellpy ett cirkulärt förhållningssätt till konsumtion där nyproduktion alltid kommer i andra hand. Vi är inte nöjda förrän alla betraktar innehållet i sina garderob, lådor och gömmor som anhalter i ett mycket större cirkulärt sammanhang.

White Monday är en viktig dag men effekten av alla andra dagars sammanlagda actions är viktigare. Genom White Monday kan du inspireras till många sätt att börja med små och betydelsefulla förändringar redan idag!

Lisa Book Taube, Hållbarhetschef Sellpy

 
 

Läs mer om våra engagemang

 
100_gif_sust.gif

Under oktober lanserade vi med kampanjen #100miljoner liter möjligheten att se vilken vattenbesparing ett Second Hand-köp bidrar till framför nyproduktion.

Circular_day_FB (1) (2).jpg

För att knyta an till White Monday och uppmärksamma hållbara beteenden anordnar vi Sellpy Circular Day den 24 november. Tillsammans med andra fantastiska cirkulära tjänster vill vi inspirera till enkla sätt att skaffa sig mer hållbara konsumtionsvanor!

 

Inspireras till en mer hållbar livsstil

 
denim4.jpg

Sellpy träffar en vän

vilken second hand-typ är du?

shoppa klimatsmart