what-is-organic-cotton-and-is-it-worth-it.jpg

visste du detta om bomull?

  • Majoriteten av all tillverkad textil består idag av bomull

  • Bomullsfibern har använts till kläder i över 5000 år

  • Det går åt stora mängder vatten för att tillverka ett plagg av bomull; från odling till spinning, vävning och färgning går det åt ca 10000 liter per kg bomull

  • Bomullsodlingen upptar 2,5 % av jordens uppodlade jordbruksmark men hela 25 % av världens totala mängd insektsbekämpningsmedel

  • Bomull är en av världens mest vattentörstande grödor

  • Det mest klimatsmarta sättet att förhålla sig till bomullstextilier är att förlänga livet på det du köper och köpa bomull second hand

Hitta rätt bland bomullsmärkningarna

Ekologisk bomull: Odlas utan kemiska bekämpningsmedel, konstgjorda gödningsmedel och genmodifierade grödor (GMO). Barnarbete kan dock förekomma.

Better Cotton Initiative-BCI: Ett miljö­mässigt bättre alternativ än konventionell bomull och innehåller även sociala krav som bland annat utesluter barnarbete. Syftet med BCI är att utbilda bomullsodlare så att de kan ställa om till mer hållbara odlingsmetoder.

Fairtrade-bomull: Fokuserar på odlarnas förhållanden, såsom rätt till ersättning, förbud mot barnarbete och hälsovådliga ämnen i odlingen.

Miljömärkt bomull: Uppfyller krav både för odlingen och dessutom för efterföljande tillverkningssteg när materialen färgas, bereds och görs till kläder och hemtextil.  Förutom miljö- och hälsoaspekter ingår oftast även sociala krav, såsom minimilöner och förbud mot barnarbete. Hur stor mängd som måste vara ekologisk skiljer från märkning till märkning. Håll utkik efter Bra Miljöval, GOTS, Svanen eller EU-blomman.

Svårt att hitta rätt i Second hand -djungeln? Hitta din inre second hand-typ

källor:

https://www.wwf.se/source.php/1120565/Bomullsrapport.pdf

http://www.sverigeskonsumenter.se/Stilmedveten/

https://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2017-2/bomullsbarnen