sandro1.jpg

hämta dina paket på ett klimatsmart sätt!

 

För dig som har svårt att dra ned din konsumtion men ändå vill ta miljöhänsyn finns det ett enkelt sätt att göra stor skillnad!

Tänk på hur du tar dig till butiken och utlämningsstället!

Bilden nedan visar svenskarnas klimatpåverkan från de olika faserna i våra kläders livscykel. Störst påverkan har produktionen. På andra plats kommer kundens transport- 22% av total klimatpåverkan är din resa för att köpa eller hämta det du köpt! Ta cykeln, åk kommunalt eller ta en promenad till utlämningsstället nästa gång!

 
Copy-of-Diagram-klimatpåverkan-kläders-livscykel-web.jpg
 

Bild: Sandra Roos

Källa: Vi har läst industridoktorand Sandra Roos avhandling Advancing life cycle assessment of textile products to include textile chemicals. Inventory data and toxicity impact assessment, som lades fram vid avdelningen Miljösystemanalys på Institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Avhandlingen publicerades januari 2017.