1Buyer_RT_v26_1.1.jpg

Alla våra val gör skillnad!

 

Vi är otroligt stolta över att utveckla en tjänst som bygger på cirkularitet och återanvändning men vårt jobb slutar inte där! För att kunna blir en ledande aktör och driva hållbarhets-agendan tror vi att transparens är det bästa sättet att skapa förtroende.

Vi vill bli ännu bättre! Vi vill bli ännu mer medvetna om våra egna avtryck och ifrågasätta våra val. Vi vill påverka fler genom underbyggd kunskap och skapa en dialog som inte syftar till att lägga skuld utan till att inspirera och visa vägen. Med hjälp av andra kan vi bli bättre och inspireras till ännu fler hållbara alternativ.

 

Vi vill ta tillvara

Vår Tunnelbana_stor4_TOM.jpg

Vi tillämpar en hållbar inköpsstrategi vid inköp till lager och kontor för att hålla nere klimatavtryck i den mån det går, öka återanvändning och minska förbrukning. Second hand first gör att vi i den mån det går prioriterar köp Second hand framför nytt.

Vi har expanderat vår definition av "trasigt" och försöker i så stor utsträckning det går att laga, respektera och använda, tills återvinning står på tur.

Vid inköp av IT-utrustning samarbetar vi med Inrego; specialister på livscykel-hantering och återanvändning av IT.

Vi återvinner alla våra material och kommer att börja återvinna matavfall på våra lager under 2018. Vi vill fortsätta och bli bättre på att uppmuntra kunder till att i högre grad återvinna emballage och ständigt utmana oss själva inom begreppet återvinning och återanvändning.

Lär dig skillnaden på återvinning och återanvändning


Våra hållbara samarbetspartners

Om något sorteras bort eller inte lyckas säljas ges prylen en chans till ett nytt hem genom Myrorna eller Stadsmissionen. Majoriteten av allt vi donerar kommer till återanvändning i Sverige eller utomlands och en mindre andel återvinns. Vi har en löpande dialog med våra samarbetspartners för att säkerställa en så respektfull behandling av prylarna och öka transparensen genom alla led.


vi vill transportera rätt

Vi hämtar Sellpy-påsar med egna Sellpy-bilar samt med elcyklar i samarbete med Movebybike och Pling. I dagsläget står elcykel-upphämtningar för cirka 40% av alla hämtningar.

Vi har en bil som körs på biogas och två elbilar som är på ingång under våren/sommaren 2019. Resten är vår bilflotta körs på diesel med utsläpps-klassningen Euro 6. Vi kommer successivt att öka andelen elbilar.

Vi följer löpande upp våra egna samt våra logistikpartners utsläpp (Schenker, Posten och Bring) och har som avsikt att minska klimatavtrycket per hämtad/skickad vara varje år.

mbblink2 (2).jpg

vi vill välja rätt material!

5.jpg

Inom materialfrågan ligger plasten i fokus för oss. Sellpy-påsar för såväl säljare som köpare består av plast som är till 50% eller 80 % återvunnen från restavfall. Vår första transparenta plast beståendes av 100% återvunnen plast är beställd och kommer under våren 2019. All färg som används i våra Sellpy-påsar är klassificerade icke giftiga med total frånvaro i sammansättningen av pigment av tungmetaller, krom, bly, löslig auramin, rodhamin och följer EU Norm 76/769/CEE.

Samtliga Sellpy-påsar packade med prylar återvinns på våra lager och tas om hand av SUEZ som återvinner mjukplasten i Sverige.

Vi kommer löpande att se över vår användning av plast och utvärdera mer hållbara alternativ.

 
 
barn_hängsel1_nologo (1).jpg

hållbarhetsMål för 2019

Börja återvinna matavfall på samtliga våra lager

Ta fram och genomföra en miljöutbildning för samtliga anställda

Öka återvinningsgraden för förpackningar samt övrigt material

Minska bränsleförbrukningen genom utbildning och uppföljning inom Eco-driving

Förbättra last-utnyttjandet i egna transporter mellan våra lager

Tydliggöra och informera kring vikten av återvinning gentemot kunden


Lisa Book Taube, Hållbarhetschef på Sellpy, lisa@sellpy.se

Lisa Book Taube, Hållbarhetschef på Sellpy, lisa@sellpy.se

 

Har du frågor kring vår verksamhet och idéer på hur du tycker vi kan bli ännu mer hållbara?

Hör gärna av dig!