vårt ansvar

Att bli mer klimatpositiva och ansvarstagande

Vi är otroligt stolta över att utveckla en tjänst som bygger på cirkularitet och återanvändning men vårt jobb slutar inte där! För att kunna blir en ledande aktör och driva hållbarhets-agendan tror vi att transparens är det bästa sättet att skapa förtroende. Genom att löpande se över och förbättra våra avtryck vill vi vara förebilder inom branschen och skapa en ännu större stolthet över att jobba hos och använda Sellpy.

 

Vi vill ta tillvara

Vår Tunnelbana_stor4_TOM.jpg

Vi tillämpar en hållbar inköpsstrategi vid inköp till lager och kontor för att hålla nere klimatavtryck i den mån det går, öka återanvändning och minska förbrukning. Second hand first gör att vi i den mån det går prioriterar köp Second hand framför nytt.

Vi har expanderat vår definition av "trasigt" och försöker i så stor utsträckning det går att laga, respektera och använda, tills återvinning står på tur.

Vid inköp av IT-utrustning samarbetar vi med Inrego; specialister på livscykel-hantering och återanvändning av IT.

Vi återvinner avfall i samtliga fraktioner och även matavfall. Vi vill fortsätta och bli bättre på att uppmuntra kunder till att i högre grad återvinna emballage och ständigt utmana oss själva inom begreppet återvinning och återanvändning.


Samarbetspartners för en bättre värld

 

Kläder och prylar får långa liv

Om något sorteras bort eller inte lyckas säljas ges prylen en chans till ett nytt hem genom Myrorna eller Stadsmissionen. Majoriteten av allt vi donerar kommer till återanvändning i Sverige eller utomlands och en mindre andel återvinns. Vi har en löpande dialog med våra samarbetspartners för att säkerställa en så respektfull behandling av prylarna och öka transparensen genom alla led.

Vänföretag2019.orange.png

Vi är vänföretag till Stockholms Stadsmission. Varje dag gör Stockholms Stadsmission skillnad för människor som lever i utsatthet i staden. Vårt stöd bidrar till akuta insatser såsom mat och kläder och till att människor får känna gemenskap och får kraft och motivation att förändra sina liv. Tillsammans gör vi Stockholm till ett mänskligare samhälle för alla.

 

Våra kunder bidrar till förändring

Vid utbetalning av försäljningsandel ges alla kunder möjligheten att skänka hela eller delar av vinsten till något av våra partnerföretag. Under 2018 skänkte våra kunder drygt 100 000 kronor till organisationer som alla jobbar på olika sätt för att göra jorden till en lite bättre plats.

Vi vill transportera rätt

Vi hämtar Sellpy-påsar med egna Sellpy-bilar samt med elcyklar i samarbete med Movebybike och Pling. I dagsläget står elcykel-upphämtningar för cirka 40% av alla hämtningar.

Vi har en bil som körs på biogas och två elbilar som är på ingång under våren/sommaren 2019. Resten är vår bilflotta körs på diesel med utsläpps-klassningen Euro 6. Vi kommer successivt att öka andelen elbilar.

Vi följer löpande upp våra egna samt våra logistikpartners utsläpp (Schenker, Posten och Bring) och har som avsikt att minska klimatavtrycket per hämtad/skickad vara varje år.

mbblink2 (2).jpg

Vi vill välja rätt material!

Inom materialfrågan ligger plasten i fokus för oss. Sellpy-påsar för såväl säljare som köpare består av plast som är till 50% eller 80 % återvunnen från restavfall. Vår första transparenta plast beståendes av 100% återvunnen plast är beställd och kommer under våren 2019. All färg som används i våra Sellpy-påsar är klassificerade icke giftiga med total frånvaro i sammansättningen av pigment av tungmetaller, krom, bly, löslig auramin, rodhamin och följer EU Norm 76/769/CEE.

Samtliga Sellpy-påsar packade med prylar återvinns på våra lager och tas om hand av SUEZ som återvinner mjukplasten i Sverige.

Vi kommer löpande att se över vår användning av plast och utvärdera mer hållbara alternativ.

5.jpg

Vi vill förbruka ansvarsfullt

Genom att ha hållbara elavtal och förespråka en hållbar elförbrukning kan vi successivt minska våra avtryck. På taket av vårt huvudkontor och lager har vi en av Sveriges största solcellsanläggningar och genererar närmare 20% av vår årliga energiförbrukning i Frihamnen. Förbrukningen av el i våra lager i Upplands Väsby kommer från miljömärkt och förnyelsebar vattenkraft.

solcellersellpy.jpg

Vi vill ha koll på vårt klimatavtryck

Sellpy footprint.png

För att löpande bättre kunna förstå våra avtryck översätter vi våra transporter, materialanvändning och energiförbrukning i koldioxid-ekvivalenter och följer upp på månadsbasis. Vårt strävan är att bli så klimatpositiva som möjligt, minska våra avtryck och öka återanvändning och på så vis öka våra besparingar.

Sellpy savings

Genom att möjliggöra försäljning av återanvända plagg kan vi tillsammans med alla våra kunder spara stora mängder CO2. Baserat på samma underlag som vi inom kort kommer att tillämpa i vår CO2-kalkulator omvandlar vi alla plagg vi säljer och skänker vidare till sparat CO2.

För att inte överdriva den totala mängden sparat CO2 har vi räknat med en substititionsfaktor på 0.3. Detta innebär att 0.3 återanvänt plagg ersätter 1 nyproducerat plagg.

I vår beräkning har vi i dagsläget enbart inkluderat textil och kläder och inga prylar, då detta utgör närmare 80% av vår totala mängd sålda varor.

Re-use via Sellpy

Andelen sparat CO2 som kommer från återanvändning av plagg som Sellpy hanterar och säljer till nya användare.

Re-use via partners

Andelen sparat CO2 som kommer från återanvändning av plagg som Sellpy donerar vidare till våra samarbetspartners Stadsmissionen och Myrorna.

Materialåtervinning

Andelen sparat CO2 som Sellpy sparar genom att internt återvinna plast, trä, wellpapp och förpackningar.

Sellpy impact

Vårt sammanlagda koldioxidutsläpp per månad från vår verksamhet. Statistiken delas löpande med alla berörda avdelningar och mål inom respektive område följs upp.

Upphämtningar

CO2-avtryck från upphämtningar av Sellpy-påsar runtom i Sverige

Leverans

CO2-avtryck från leverans av paket till kunder över hela Sverige

Energianvändning

Förbrukning av energi på våra lager i Stockholm

Material

Användningen av plast och inköp omvandlat till CO2-avtryck


Lisa Book Taube, Hållbarhetschef på Sellpy, lisa@sellpy.se

Lisa Book Taube, Hållbarhetschef på Sellpy, lisa@sellpy.se

 

Har du frågor kring vår verksamhet, hur vi räknat på vårt avtryck eller idéer på hur du tycker vi kan bli ännu mer hållbara?

Hör gärna av dig!

 

Inspireras till en hållbar livsstil i vår blogg Sellpy stories