co2

Följ din CO2-besparing när du köper och säljer med Sellpy

koldioxid.jpg

Vi har gjort det ännu enklare att göra hållbara val och visar nu hur mycket koldioxid (CO2) du som Sellpykund sparar när du köper och säljer med Sellpy. Genom att välja second hand framför nyproducerat minskas den negativa klimatpåverkan från koldioxidutsläpp förenat med nyproduktion av kläder och med tydligare siffror är det nu ännu lättare att motiveras av sina hållbara val.

Varför är det viktigt att vi släpper ut mindre CO2?

co2a.gif

Ökade utsläpp av koldioxid (CO2) och av övriga växthusgaser (CO2e) ökar växthuseffekten. Växthuseffekten innebär en gradvis förhöjning av medeltemperaturen i jordens atmosfär och oceaner vilket orsakar förändringar av klimatet och medför stora utmaningar för miljö, människor och djur. I Sverige kan vi i dagsläget översätta våra konsumtionsvanor till ca 10 ton CO2e-utsläpp per person och år. För att komma ned på 2 ton som förordas av IPCC* krävs krafttag från flera håll. Som privatperson kan du bland annat göra skillnad genom att göra medvetna och mer hållbara val när du konsumerar.

Läs mer om vad det innebär att spara på koldioxid

Varför bildas CO2e när kläder tillverkas?

Kläder tillverkas av icke-förnyelsebara bränslen

Polyester, akryl, polyamid och elastan är alla exempel på material som ofta tillverkas av icke förnybara fossila bränslen, t.ex. olja och naturgas. Utvinningen av råvaran samt produktionen av fibrer är ofta mycket energikrävande.

Kläderna transporteras långt

Trots att studier har visat att transporter i samband med import inte av kläder inte står för en stor del av ett plaggs totala utsläpp, bidrar de ändå till utsläpp, som växer i takt med att fler kläder produceras och flyttas över jorden.

Elproduktionen i tillverkningsländer

En stor del av avtrycken för ett klädesplagg kommer från den energi som går åt under tillverkningen och den energiproduktion som dominerar i det tillverkande landet, t.ex. kolkraft, kärnkraft eller vindkraft. Elförbrukningen under produktionen från fiber till ett plagg står för närmare 50% av ett plaggs totala avtryck.

så har vi räknat ut hur mycket co2 du sparar

Från och med nu är CO2-besparing inkluderat i alla annonser för kläder och som Sellpykund kan du följa din ackumulerande besparing av både CO2 och vatten när du loggar in på ditt Sellpykonto. Genom att bidra med kunskap om hur våra val påverkar klimatet och inspiration kring hur vi kan bidra med förändring, hoppas vi fler handlar hållbart, ger kläder längre liv och känner en större stolthet.

*FN-organet Intergovernmental Panel on Climate Change

Så har vi räknat ut hur mycket co2 du sparar

koldioxid.jpg

Nu möjliggör vi för fler att leva cirkulärt genom att redovisa koldioxid-besparing för alla kläder på Sellpy.se. Genom att bidra med kunskap om hur våra val påverkar klimatet och inspiration kring hur vi kan bidra med förändring, hoppas vi fler handlar hållbart, ger kläder längre liv och känner en stor stolthet.

Vad det innebär det att spara på koldioxid

Med koldioxidbesparing menar vi mängd växthusgaser/koldioxidekvivalenter (CO2e) i kg i som går åt för att nyproducera motsvarande vara. Genom att köpa något second hand istället för nytt gör du skillnad genom att inte bidra till de många negativa effekterna som kommer av utsläpp av koldioxid och den ökade växthuseffekten.

Hur vi har räknat

För vår koldioxidberäkning har vi gjort ett par försiktiga antaganden baserat på de källor vi valt att ta del av.

  • För att tillverka 1 kg bomull krävs 11.25 kg CO2

  • För att tillverka 1 kg polyester krävs 17 kg CO2

För våra mest sålda varor har vi gjort antaganden kring andelen bomull och/eller andelen polyester. Vi har valt dessa två material då de är de mest frekvent förekommande textilfibrerna i våra kläder och det kring dessa material finn tillförlitlig data.

Exempel:

  • 1 t-shirt → 100 bomull%,

  • 1 klänning → 50% bomull, 50% polyester

  • 1 kavaj → 20% bomull, 80% polyester

Då vi alltid väger alla varor i samband med paketering har vi kunnat använda realistiska viktmått samband med vår koldioxiduträkning. Vi har räknat ut antal kg CO2 som går åt till att tillverka 1 kg av respektive plagg. På detta sätt kommer samma typ av kläder skilja sig åt baserat på hur mycket det väger.

Mer tyg och större vikt = större CO2-avtryck

Läs mer om hur du kan se din vattenbesparing när du handlar på Sellpy

De källor vi har använt

Vi har baserat våra antaganden på data främst från två rapporter.

Rapporten Environmental assessment of Swedish fashion consumption av Sandra Roos, Gustav Sandin, Bahareh Zamani, Greg Peters, 2015

http://mistrafuturefashion.com/wp-content/uploads/2015/06/Environmental-assessment-of-Swedish-fashion-consumption-LCA.pdf

Rapporten Klimatdata för textilier av Sandra Roos och Mikael Larsson, 2018

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/uppdelat-efter-omrade/hallbar-konsumtion/rapport-klimatdata-for-textilier-swerea-2018.pdf

Fler delar att ta hänsyn till när det kommer till textiltillverkning

Tillverkning i polyester och bomull leder inte bara till utsläpp av växthusgaser utan kräver även stora mängder vatten och ofta stora mängder kemikalier. De sociala förhållandena för de som jobbar i textilfabrikerna och på bomullsfältet, huruvida det förekommer barnarbete och vilka löner som betalas ut, är alla delar som kan kan vara bra att han i åtanke.

 

Fler artiklar, inspiration och tips på Sellpy Stories

Sellpy är klimatpositiva!

När folk tidigare har frågat oss om vårt klimatavtryck har vi med god känsla i magen sagt att vi gör stor skillnad genom att möjliggöra för fler saker att cirkulera och sänka tröskeln för att handla second hand. Men för att ha bättre svar på tal, få bättre koll på våra klimatbesparingar och kunna sätta detta i förhållande till våra egna utsläpp följer vi nu upp vår verksamhet på månadsbasis. Samtidigt som vi förstår var vi bör lägga våra prioriteringar och minska utsläppen, växer samtidigt vår stolthet och övertygelse om att vägen framåt mot en ännu mer klimatpositiv verksamhet handlar om att ge fler kläder och prylar länge liv.

Så har vi räknat på att vi är klimatpositiva

klimatavtryck.png

Sellpy savings per månad

Genom att möjliggöra försäljning av återanvända plagg kan vi tillsammans med alla våra kunder spara stora mängder CO2e. Mängden motsvarar utsläpp från nyproduktion av lika många plagg som vi säljer under en månad.

Beräkning och avgränsningar

Som underlag för våra beräkningar ligger data från rapporter av bland annat Sandra Roos, forskare på RISE.

1 kg bomull = 11,25 kg CO2e

1 kg polyester = 17 kg CO2e

Med CO2e innebär växthusgaser omräknat till koldioxid-ekvivalenter.

För att inte räkna för högt har vi räknat med en substititionsfaktor på 0.3. Detta innebär att 0.3 återanvänt plagg ersätter 1 nyproducerat plagg.

I vår beräkning har vi i dagsläget inkluderat textilier, då detta utgör närmare 80% av vår totala mängd sålda varor.

Sellpy impact per månad

Ett viktigt steg för att kunna minska vår klimatpåverkan har först och främst varit att skapa oss en tydlig bild av nuläget och översätta alla våra verksamhetsdelar till motsvarande klimatavtryck i CO2e. Genom en bättre inblick är det lättare att göra rätt prioriteringar och satsa på förbättringar där de gör som störst skillnad.

Läs mer om hur vi vill minska våra avtryck

200 ton CO2e motsvarar 50 svenskars årliga utsläpp av växthusgaser

Siffrorna talar sitt tydliga språk. I takt med att vi utvecklar vår tjänst, möjliggör för fler att låta kläder cirkulera samt erbjuder ett ständigt växande utbud av hållbara shoppingalternativ, kan vi bli mer klimatpositiva. Detta får inte ske på bekostnad av våra interna klimatavtryck, och målen inom respektive del av verksameheten är uppsatta för att med tiden minska Sellpy impact i takt med att vi växer.

Tack till alla kunder som tillsammans bidrar med denna fantastiska besparing!