White Monday

White Monday - vi vill att prylar och kläder ska leva länge!

lisa_wm1.jpg

Sellpy tar ställning mot överkonsumtionen av nyproducerade varor under Black Friday och deltar för andra året i rad i den viktiga kampanjen för en cirkulär omställning; White Monday. Tillsammans med över 100 andra inspirerande företag som erbjuder cirkulära- och delningstjänster visar vi på kraften i framtidens sätt att konsumera, respektera och använda prylar och kläder.

För att klara de globala klimatmålen behöver vi hitta alternativa, bättre och mer cirkulära sätt att leva och konsumera. Vi handlar ca 13 kg nya kläder per år (motsvarande 50 plagg) och slänger 8 av dessa i soppåsen. Samtidigt anger en majoritet att enbart en liten del av de kläder och saker som inhandlas faktiskt används. Fortsätter nyproducerade varor att efterfrågas i takt med att jordens medelklassbefolkning ökar räcker inte jordens resurser till.


Nästintill alla prylar och kläder vi använder och köper har någon gång tillverkats någonstans, av material från ställen du aldrig kommer att besöka, och av människor som du med stor sannolikhet aldrig kommer att träffa. Denna långa, ofta invecklade kedja av processer och tillverkningssteg har negativa konsekvenser för miljö, djur, natur och människor. En hållbar inställning till konsumtion innebär att värdesätta det som tillverkats, ge prylar och kläder långa liv och den respekt och kärlek de förtjänar.

 
Sellpys vision är att möjliggöra för alla att konsumera cirkulärt genom att både erbjuda det enklaste sättet att ge sina saker längre liv och handla second hand.
 

Under White Monday och under alla andra dagar förespråkar Sellpy ett cirkulärt förhållningssätt till konsumtion där nyproduktion alltid kommer i andra hand. Vi är inte nöjda förrän alla betraktar innehållet i sina garderob, lådor och gömmor som anhalter i ett mycket större cirkulärt sammanhang.

White Monday är en viktig dag men effekten av alla andra dagars sammanlagda actions är viktigare. Genom White Monday kan du inspireras till många sätt att börja med små och betydelsefulla förändringar redan idag!

Lisa Book Taube, Hållbarhetschef Sellpy