Press

Mindre miljöpåverkan med ny biogas-bil

klimatsmarta transporter.jpg

För att göra det så enkelt och tillgängligt som möjligt att agera hållbart behöver vi befinna oss där kunderna är. Detta förutsätter snabb och smidig transport mellan kunder för att hämta Sellpypåsar och leverera paket med hållbart innehåll. För att ta steg i riktningen mot att göra Sellpy till en ännu mer klimatpositiv tjänst, hämtas från och med nu påsar med en miljövänlig biogas-bil.

Med en vision som syftar till att minska klimatpåverkan med mer hållbara konsumtionsmönster följer även höga ambitioner om att minska klimatavtrycket internt från samtliga steg inom verksamheten. Ett av de områden som kommer att prioriteras under de kommande åren är transporter mellan Sellpys upphämtnings-kunder. Redan nu hämtas närmare 40% av alla Sellpypåsar med eldrivna cyklar och planen är att minska avtrycket från samtliga bilar i bilflottan inom några års tid.

Från och med i mitten av februari kommer vi att börja hämta påsar med biogasbilen i området Stockholm och Mälardalen. Med biogasbilen i rull minskar Sellpy sina utsläpp med ett halvt ton CO2 per månad.

Införskaffandet av vår första biogasbil är ett steg i raden av många åtgärder för att uppnå en ännu mer klimatpositiv verksamhet. Under våren utökas Sellpys miljöbils-flotta med två nya elbilar.

Sellpys hållbarhetsarbete

Sellpys vision är att göra det så tillgängligt och enkelt för alla att konsumera cirkulärt och ge sina prylar och kläder ett längre liv. För att nå dit utvecklas tjänsten till att bli så användarvänlig som möjligt samtidigt som fokus ligger på att inspirera, vägleda och engagera kunder i frågor som rör hållbar konsumtion. Information och inspiration hittar kunder på Sellpys hållbarhetssida samt inbyggt i produkten där kunder kan se vattenbesparing per återanvänt plagg. Under våren lanserar Sellpy som första e-handel koldioxid-besparing per per vara. Målet är att göra det så enkelt för kunder att välja de bästa och mest hållbara alternativen.

Internt drivs hållbarhetsprojekt som syftar till att få ner avtrycken från transporter, inköp och materialval, t.ex införskaffande av miljöbilar, användning av plast med hög återvinningsgrad och inköp av begagnade IT-produkter.

Kontaktuppgifter

Lisa Book Taube, Head of Sustainability på Sellpy lisa@sellpy.se, 070-200 89 80

Om oss

Sellpy är Sveriges ledande e-handel för begagnade kläder och prylar med över 250 000 unika prylar och kläder på Sellpy.se. Sellpy vill göra det så enkelt som möjligt att ge sina saker nytt liv och att handla second hand och bidrar till därigenom att fler saker cirkulerar och används samt att färre saker slängs i onödan och respekteras länge. Sedan starten 2014 har Sellpy gett nytt hem till över 3 miljoner prylar. I dagsläget hämtar Sellpy påsar hos kunder i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala, Mälardalen och västa Skåne. Bor man utanför en upphämtningszon skickar kunden enkelt in påsen utan kostnad via ett Schenker-ombud.

Nu lanserar vi ordet Prylsvinn

lisa book taube prylsvinn sellpy.jpg

Sellpy tillsammans med Hygglo, WWF, Naturskyddsföreningen, IVL Svenska miljöinstitutet, Repamera, Föreningen Medveten Konsumtion och Blocket lanserar nu ordet prylsvinn.

Den växande konsumtionen är en av vår tids största utmaningar. För att nå FN:s globala mål till 2030 krävs en omställning som andas framtid och långsiktighet samt åtgärder som hanterar överkonsumtion och vår slit- och slängkultur. Tillsammans med andra aktörer med hållbarhet i fokus har vi myntat samlingsbegreppet “prylsvinn” med förslag på actions och förbättrade förutsättningar för mer hållbara och cirkulära konsumtionsmönster.

Vi lanserar ordet för att underlätta samtalet kring de här komplicerade frågorna och lyfta dessa i samhällsdebatten.

 
Det finns stora miljövinster med att producera färre och mer hållbara produkter och att använda de produkter vi redan har en längre tid genom att reparera, köpa begagnat eller dela det vi sällan använder istället för att köpa nya.
 

Debattartikeln publicerades i DN Debatt 15/12 - 2019 —> LÄS DEN HÄR

Lär dig mer och se vad du själv kan göra för att minska #prylsvinnet på prylsvinn.se

White Monday - vi vill att prylar och kläder ska leva länge!

lisa_wm1.jpg

Sellpy tar ställning mot överkonsumtionen av nyproducerade varor under Black Friday och deltar för andra året i rad i den viktiga kampanjen för en cirkulär omställning; White Monday. Tillsammans med över 100 andra inspirerande företag som erbjuder cirkulära- och delningstjänster visar vi på kraften i framtidens sätt att konsumera, respektera och använda prylar och kläder.

För att klara de globala klimatmålen behöver vi hitta alternativa, bättre och mer cirkulära sätt att leva och konsumera. Vi handlar ca 13 kg nya kläder per år (motsvarande 50 plagg) och slänger 8 av dessa i soppåsen. Samtidigt anger en majoritet att enbart en liten del av de kläder och saker som inhandlas faktiskt används. Fortsätter nyproducerade varor att efterfrågas i takt med att jordens medelklassbefolkning ökar räcker inte jordens resurser till.


Nästintill alla prylar och kläder vi använder och köper har någon gång tillverkats någonstans, av material från ställen du aldrig kommer att besöka, och av människor som du med stor sannolikhet aldrig kommer att träffa. Denna långa, ofta invecklade kedja av processer och tillverkningssteg har negativa konsekvenser för miljö, djur, natur och människor. En hållbar inställning till konsumtion innebär att värdesätta det som tillverkats, ge prylar och kläder långa liv och den respekt och kärlek de förtjänar.

 
Sellpys vision är att möjliggöra för alla att konsumera cirkulärt genom att både erbjuda det enklaste sättet att ge sina saker längre liv och handla second hand.
 

Under White Monday och under alla andra dagar förespråkar Sellpy ett cirkulärt förhållningssätt till konsumtion där nyproduktion alltid kommer i andra hand. Vi är inte nöjda förrän alla betraktar innehållet i sina garderob, lådor och gömmor som anhalter i ett mycket större cirkulärt sammanhang.

White Monday är en viktig dag men effekten av alla andra dagars sammanlagda actions är viktigare. Genom White Monday kan du inspireras till många sätt att börja med små och betydelsefulla förändringar redan idag!

Lisa Book Taube, Hållbarhetschef Sellpy