Stötta Stadsmissionens arbete när du säljer med Sellpy

sellpy stadsmissionen.jpg

Det vi på Sellpy inte har möjlihet att sälja skänker vi bland annat till Stockholms Stadsmission. Vi är stolta över att bidra till deras viktiga arbete med människor i utsatthet av olika anledningar, bland annat på grund av avsaknad av arbete och bostad. Stockholms Stadsmission får människor att närma sig arbetsmarknaden via arbetsträning och möter året om människor utan stadigvarande bostad. Tack vare gåvor kan Stockholms Stadsmission hjälpa och lindra den utsatthet som exempelvis hemlöshet innebär. Vi har ställt några frågor till Maria Gimner som är marknads- och kommunikationsansvarig på Stockholms Stadsmissions sociala företag.

Vilka projekt behöver extra mycket stöd just nu?

Många insatser vi gör för människor i utsatthet är många gånger helt beroende av insamling, t.ex verksamheter som Unga Station för barnfamiljer likaså Källan råd- och stödcenter. Under vintertid är behovet stort av varma kläder, strumpor, underkläder och sovsäckar till människor som lever i hemlöshet.

Hur ser situationen kring hemlöshet och utanförskap ut just nu i Stockholm?

Vi ser att samhället har förändrats och att nya grupper hamnar i hemlöshet. Det är inte längre psykisk ohälsa och beroendeproblematik som är huvudorsakerna utan snarare låga inkomster. Det kan vara människor som genomgår en separation, som förlorar sina anställningar och därmed sin kreditvärdighet hos banker eller personer som lever på försörjningsstöd och som inte godtas av sin hyresvärd. Hit hör också gruppen av alla som nyligen anlänt till Sverige för att söka trygghet och bättre livsbetingelser och som ofta stängs ute från hållbara och värdiga bostadsalternativ.

På vilka sätt kan man själv engagera sig om man vill hjälpa till?

Det finns många sätt att engagera sig. Skänk kläder, engagera dig som volontär i Stockholms Stadsmissions verksamheter, du kan få göra allt från att hjälpa till i någon av butikerna, laga och dela ut mat, eller stötta med läxhjälp. Genom bidrag kan Stockholms Stadsmission fortsätta göra mer för att hjälpa personer i utsatthet.

Genom att donera hela eller delar av vinsten från din Sellpy-försäljning till Stockholms Stadsmission kan du hjälpa till att stötta fler som lever i utsatthet. Du hittar Stockholms Stadsmission som ett alternativ när du ska begära ut din vinst på ditt Sellpy-konto.