Följ din CO2-besparing när du köper och säljer med Sellpy

koldioxid.jpg

Vi har gjort det ännu enklare att göra hållbara val och visar nu hur mycket koldioxid (CO2) du som Sellpykund sparar när du köper och säljer med Sellpy. Genom att välja second hand framför nyproducerat minskas den negativa klimatpåverkan från koldioxidutsläpp förenat med nyproduktion av kläder och med tydligare siffror är det nu ännu lättare att motiveras av sina hållbara val.

Varför är det viktigt att vi släpper ut mindre CO2?

co2a.gif

Ökade utsläpp av koldioxid (CO2) och av övriga växthusgaser (CO2e) ökar växthuseffekten. Växthuseffekten innebär en gradvis förhöjning av medeltemperaturen i jordens atmosfär och oceaner vilket orsakar förändringar av klimatet och medför stora utmaningar för miljö, människor och djur. I Sverige kan vi i dagsläget översätta våra konsumtionsvanor till ca 10 ton CO2e-utsläpp per person och år. För att komma ned på 2 ton som förordas av IPCC* krävs krafttag från flera håll. Som privatperson kan du bland annat göra skillnad genom att göra medvetna och mer hållbara val när du konsumerar.

Läs mer om vad det innebär att spara på koldioxid

Varför bildas CO2e när kläder tillverkas?

Kläder tillverkas av icke-förnyelsebara bränslen

Polyester, akryl, polyamid och elastan är alla exempel på material som ofta tillverkas av icke förnybara fossila bränslen, t.ex. olja och naturgas. Utvinningen av råvaran samt produktionen av fibrer är ofta mycket energikrävande.

Kläderna transporteras långt

Trots att studier har visat att transporter i samband med import inte av kläder inte står för en stor del av ett plaggs totala utsläpp, bidrar de ändå till utsläpp, som växer i takt med att fler kläder produceras och flyttas över jorden.

Elproduktionen i tillverkningsländer

En stor del av avtrycken för ett klädesplagg kommer från den energi som går åt under tillverkningen och den energiproduktion som dominerar i det tillverkande landet, t.ex. kolkraft, kärnkraft eller vindkraft. Elförbrukningen under produktionen från fiber till ett plagg står för närmare 50% av ett plaggs totala avtryck.

så har vi räknat ut hur mycket co2 du sparar

Från och med nu är CO2-besparing inkluderat i alla annonser för kläder och som Sellpykund kan du följa din ackumulerande besparing av både CO2 och vatten när du loggar in på ditt Sellpykonto. Genom att bidra med kunskap om hur våra val påverkar klimatet och inspiration kring hur vi kan bidra med förändring, hoppas vi fler handlar hållbart, ger kläder längre liv och känner en större stolthet.

*FN-organet Intergovernmental Panel on Climate Change