med TipTapp hjälps vi åt för att slänga rätt

SellpyträffarTiptapp.JPG

TipTapp är tjänsten som verkligen tar ordet enkelt till nya höjder. Med hjälp av dem kan du lätt som en plätt se till att dina saker kommer till återanvänning eller till återvinning samt att transporter sker på ett så resurssnålt sätt som möjligt. Framförallt bygger TipTapp på att hjälpas åt och det tycker vi är fantastiskt! Vi har träffat Anders Elfving, TipTapps affärsutvecklare för att prata om en mer hållbar vardag.

Hur bidrar Tiptapp till en mer hållbar vardag?

Tiptapp bygger på crowdsourcing och med hjälp av alla våra användare effektiviserar vi körningar av saker som ska från A till B. Det kan vara något som ska återvinnas eller kanske möbler som ska till nya ägare. En hjälpare brukar ta på sig flera uppdrag åt gången. Det kan vara någon som har tillgång till en bil och ändå ska åka till återvinningsstationen och hämtar upp andras källsorterade sopor på vägen. Det leder till att det är färre bilar på vägarna vilket drar ner på utsläpp. Man kan även Tiptappa till välgörenhet eller skänka bort saker till andra användare i plattformen vilket drar ned på konsumtionen och ökar återanvändning av saker. 

Vad är ert bästa tips på hur man enkelt kan skaffa sig en mer hållbar livsstil?

Konsumera mindre och återvinn/återanvänd mer. Någon annan kan ha användning för något du själv inte använder längre.