Gör mer än att släcka lampan under Earth Hour - 3 tips på hur du spar energi

energitips earth hour.jpg

Byt till ett mer hållbart elavtal

I Sverige har i lyxen att kunna välja mellan en stor bredd av mer hållbara miljöavtal och med ett elavtal märkt med Bra miljöval är du garanterad el från förnybara källor samt bidrar till att minska efterfrågan på el med hög miljöbelastning.

 

Visste du att?

Sverige har minskat sina klimatpåverkande utsläpp med 26 procent sedan 1990 mycket tack vare fokus på mer förnyelsebara energikällor.

 

Lev mer energieffektivt liv och spar pengar på köpet

Beroende av hur du lever; hur många ni är i familjen, om ni har en sommarstuga, 3 lång-duschande hockeyspelande tonåringar hemma eller är uppkopplade dygnet runt finns det små enkla förändringar att göra. Förutom att belasta miljön mindre kan du dessutom spara pengar. Ta en titt på elfakturan nästa gång och sätt upp ett mål som hela familjen känner sig engagerade i.

Påverka ditt företag

Ensam är stark,men våra Sveriges företag och industrier står för närmare 40% av den totala energianvändningen. Ställ frågor om elförbrukning och utsläpp under din nästa anställningsintervju, starta en hållbarhetsgrupp på jobbet och var med i utvecklingen av ditt företag i en mer hållbar riktning.

https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/el

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Elanvandning/

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/