Sellpy Sustainability

Följ din CO2-besparing när du köper och säljer med Sellpy

koldioxid.jpg

Vi har gjort det ännu enklare att göra hållbara val och visar nu hur mycket koldioxid (CO2) du som Sellpykund sparar när du köper och säljer med Sellpy. Genom att välja second hand framför nyproducerat minskas den negativa klimatpåverkan från koldioxidutsläpp förenat med nyproduktion av kläder och med tydligare siffror är det nu ännu lättare att motiveras av sina hållbara val.

Varför är det viktigt att vi släpper ut mindre CO2?

co2a.gif

Ökade utsläpp av koldioxid (CO2) och av övriga växthusgaser (CO2e) ökar växthuseffekten. Växthuseffekten innebär en gradvis förhöjning av medeltemperaturen i jordens atmosfär och oceaner vilket orsakar förändringar av klimatet och medför stora utmaningar för miljö, människor och djur. I Sverige kan vi i dagsläget översätta våra konsumtionsvanor till ca 10 ton CO2e-utsläpp per person och år. För att komma ned på 2 ton som förordas av IPCC* krävs krafttag från flera håll. Som privatperson kan du bland annat göra skillnad genom att göra medvetna och mer hållbara val när du konsumerar.

Läs mer om vad det innebär att spara på koldioxid

Varför bildas CO2e när kläder tillverkas?

Kläder tillverkas av icke-förnyelsebara bränslen

Polyester, akryl, polyamid och elastan är alla exempel på material som ofta tillverkas av icke förnybara fossila bränslen, t.ex. olja och naturgas. Utvinningen av råvaran samt produktionen av fibrer är ofta mycket energikrävande.

Kläderna transporteras långt

Trots att studier har visat att transporter i samband med import inte av kläder inte står för en stor del av ett plaggs totala utsläpp, bidrar de ändå till utsläpp, som växer i takt med att fler kläder produceras och flyttas över jorden.

Elproduktionen i tillverkningsländer

En stor del av avtrycken för ett klädesplagg kommer från den energi som går åt under tillverkningen och den energiproduktion som dominerar i det tillverkande landet, t.ex. kolkraft, kärnkraft eller vindkraft. Elförbrukningen under produktionen från fiber till ett plagg står för närmare 50% av ett plaggs totala avtryck.

så har vi räknat ut hur mycket co2 du sparar

Från och med nu är CO2-besparing inkluderat i alla annonser för kläder och som Sellpykund kan du följa din ackumulerande besparing av både CO2 och vatten när du loggar in på ditt Sellpykonto. Genom att bidra med kunskap om hur våra val påverkar klimatet och inspiration kring hur vi kan bidra med förändring, hoppas vi fler handlar hållbart, ger kläder längre liv och känner en större stolthet.

*FN-organet Intergovernmental Panel on Climate Change

Så har vi räknat ut hur mycket co2 du sparar

koldioxid.jpg

Nu möjliggör vi för fler att leva cirkulärt genom att redovisa koldioxid-besparing för alla kläder på Sellpy.se. Genom att bidra med kunskap om hur våra val påverkar klimatet och inspiration kring hur vi kan bidra med förändring, hoppas vi fler handlar hållbart, ger kläder längre liv och känner en stor stolthet.

Vad det innebär det att spara på koldioxid

Med koldioxidbesparing menar vi mängd växthusgaser/koldioxidekvivalenter (CO2e) i kg i som går åt för att nyproducera motsvarande vara. Genom att köpa något second hand istället för nytt gör du skillnad genom att inte bidra till de många negativa effekterna som kommer av utsläpp av koldioxid och den ökade växthuseffekten.

Hur vi har räknat

För vår koldioxidberäkning har vi gjort ett par försiktiga antaganden baserat på de källor vi valt att ta del av.

 • För att tillverka 1 kg bomull krävs 11.25 kg CO2

 • För att tillverka 1 kg polyester krävs 17 kg CO2

För våra mest sålda varor har vi gjort antaganden kring andelen bomull och/eller andelen polyester. Vi har valt dessa två material då de är de mest frekvent förekommande textilfibrerna i våra kläder och det kring dessa material finn tillförlitlig data.

Exempel:

 • 1 t-shirt → 100 bomull%,

 • 1 klänning → 50% bomull, 50% polyester

 • 1 kavaj → 20% bomull, 80% polyester

Då vi alltid väger alla varor i samband med paketering har vi kunnat använda realistiska viktmått samband med vår koldioxiduträkning. Vi har räknat ut antal kg CO2 som går åt till att tillverka 1 kg av respektive plagg. På detta sätt kommer samma typ av kläder skilja sig åt baserat på hur mycket det väger.

Mer tyg och större vikt = större CO2-avtryck

Läs mer om hur du kan se din vattenbesparing när du handlar på Sellpy

De källor vi har använt

Vi har baserat våra antaganden på data främst från två rapporter.

Rapporten Environmental assessment of Swedish fashion consumption av Sandra Roos, Gustav Sandin, Bahareh Zamani, Greg Peters, 2015

http://mistrafuturefashion.com/wp-content/uploads/2015/06/Environmental-assessment-of-Swedish-fashion-consumption-LCA.pdf

Rapporten Klimatdata för textilier av Sandra Roos och Mikael Larsson, 2018

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/uppdelat-efter-omrade/hallbar-konsumtion/rapport-klimatdata-for-textilier-swerea-2018.pdf

Fler delar att ta hänsyn till när det kommer till textiltillverkning

Tillverkning i polyester och bomull leder inte bara till utsläpp av växthusgaser utan kräver även stora mängder vatten och ofta stora mängder kemikalier. De sociala förhållandena för de som jobbar i textilfabrikerna och på bomullsfältet, huruvida det förekommer barnarbete och vilka löner som betalas ut, är alla delar som kan kan vara bra att han i åtanke.

 

Fler artiklar, inspiration och tips på Sellpy Stories

Sellpy är klimatpositiva!

När folk tidigare har frågat oss om vårt klimatavtryck har vi med god känsla i magen sagt att vi gör stor skillnad genom att möjliggöra för fler saker att cirkulera och sänka tröskeln för att handla second hand. Men för att ha bättre svar på tal, få bättre koll på våra klimatbesparingar och kunna sätta detta i förhållande till våra egna utsläpp följer vi nu upp vår verksamhet på månadsbasis. Samtidigt som vi förstår var vi bör lägga våra prioriteringar och minska utsläppen, växer samtidigt vår stolthet och övertygelse om att vägen framåt mot en ännu mer klimatpositiv verksamhet handlar om att ge fler kläder och prylar länge liv.

Så har vi räknat på att vi är klimatpositiva

klimatavtryck.png

Sellpy savings per månad

Genom att möjliggöra försäljning av återanvända plagg kan vi tillsammans med alla våra kunder spara stora mängder CO2e. Mängden motsvarar utsläpp från nyproduktion av lika många plagg som vi säljer under en månad.

Beräkning och avgränsningar

Som underlag för våra beräkningar ligger data från rapporter av bland annat Sandra Roos, forskare på RISE.

1 kg bomull = 11,25 kg CO2e

1 kg polyester = 17 kg CO2e

Med CO2e innebär växthusgaser omräknat till koldioxid-ekvivalenter.

För att inte räkna för högt har vi räknat med en substititionsfaktor på 0.3. Detta innebär att 0.3 återanvänt plagg ersätter 1 nyproducerat plagg.

I vår beräkning har vi i dagsläget inkluderat textilier, då detta utgör närmare 80% av vår totala mängd sålda varor.

Sellpy impact per månad

Ett viktigt steg för att kunna minska vår klimatpåverkan har först och främst varit att skapa oss en tydlig bild av nuläget och översätta alla våra verksamhetsdelar till motsvarande klimatavtryck i CO2e. Genom en bättre inblick är det lättare att göra rätt prioriteringar och satsa på förbättringar där de gör som störst skillnad.

Läs mer om hur vi vill minska våra avtryck

200 ton CO2e motsvarar 50 svenskars årliga utsläpp av växthusgaser

Siffrorna talar sitt tydliga språk. I takt med att vi utvecklar vår tjänst, möjliggör för fler att låta kläder cirkulera samt erbjuder ett ständigt växande utbud av hållbara shoppingalternativ, kan vi bli mer klimatpositiva. Detta får inte ske på bekostnad av våra interna klimatavtryck, och målen inom respektive del av verksameheten är uppsatta för att med tiden minska Sellpy impact i takt med att vi växer.

Tack till alla kunder som tillsammans bidrar med denna fantastiska besparing!

Mindre miljöpåverkan med ny biogas-bil

klimatsmarta transporter.jpg

För att göra det så enkelt och tillgängligt som möjligt att agera hållbart behöver vi befinna oss där kunderna är. Detta förutsätter snabb och smidig transport mellan kunder för att hämta Sellpypåsar och leverera paket med hållbart innehåll. För att ta steg i riktningen mot att göra Sellpy till en ännu mer klimatpositiv tjänst, hämtas från och med nu påsar med en miljövänlig biogas-bil.

Med en vision som syftar till att minska klimatpåverkan med mer hållbara konsumtionsmönster följer även höga ambitioner om att minska klimatavtrycket internt från samtliga steg inom verksamheten. Ett av de områden som kommer att prioriteras under de kommande åren är transporter mellan Sellpys upphämtnings-kunder. Redan nu hämtas närmare 40% av alla Sellpypåsar med eldrivna cyklar och planen är att minska avtrycket från samtliga bilar i bilflottan inom några års tid.

Från och med i mitten av februari kommer vi att börja hämta påsar med biogasbilen i området Stockholm och Mälardalen. Med biogasbilen i rull minskar Sellpy sina utsläpp med ett halvt ton CO2 per månad.

Införskaffandet av vår första biogasbil är ett steg i raden av många åtgärder för att uppnå en ännu mer klimatpositiv verksamhet. Under våren utökas Sellpys miljöbils-flotta med två nya elbilar.

Sellpys hållbarhetsarbete

Sellpys vision är att göra det så tillgängligt och enkelt för alla att konsumera cirkulärt och ge sina prylar och kläder ett längre liv. För att nå dit utvecklas tjänsten till att bli så användarvänlig som möjligt samtidigt som fokus ligger på att inspirera, vägleda och engagera kunder i frågor som rör hållbar konsumtion. Information och inspiration hittar kunder på Sellpys hållbarhetssida samt inbyggt i produkten där kunder kan se vattenbesparing per återanvänt plagg. Under våren lanserar Sellpy som första e-handel koldioxid-besparing per per vara. Målet är att göra det så enkelt för kunder att välja de bästa och mest hållbara alternativen.

Internt drivs hållbarhetsprojekt som syftar till att få ner avtrycken från transporter, inköp och materialval, t.ex införskaffande av miljöbilar, användning av plast med hög återvinningsgrad och inköp av begagnade IT-produkter.

Kontaktuppgifter

Lisa Book Taube, Head of Sustainability på Sellpy lisa@sellpy.se, 070-200 89 80

Om oss

Sellpy är Sveriges ledande e-handel för begagnade kläder och prylar med över 250 000 unika prylar och kläder på Sellpy.se. Sellpy vill göra det så enkelt som möjligt att ge sina saker nytt liv och att handla second hand och bidrar till därigenom att fler saker cirkulerar och används samt att färre saker slängs i onödan och respekteras länge. Sedan starten 2014 har Sellpy gett nytt hem till över 3 miljoner prylar. I dagsläget hämtar Sellpy påsar hos kunder i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala, Mälardalen och västa Skåne. Bor man utanför en upphämtningszon skickar kunden enkelt in påsen utan kostnad via ett Schenker-ombud.

Stötta Stadsmissionens arbete när du säljer med Sellpy

sellpy stadsmissionen.jpg

Det vi på Sellpy inte har möjlihet att sälja skänker vi bland annat till Stockholms Stadsmission. Vi är stolta över att bidra till deras viktiga arbete med människor i utsatthet av olika anledningar, bland annat på grund av avsaknad av arbete och bostad. Stockholms Stadsmission får människor att närma sig arbetsmarknaden via arbetsträning och möter året om människor utan stadigvarande bostad. Tack vare gåvor kan Stockholms Stadsmission hjälpa och lindra den utsatthet som exempelvis hemlöshet innebär. Vi har ställt några frågor till Maria Gimner som är marknads- och kommunikationsansvarig på Stockholms Stadsmissions sociala företag.

Vilka projekt behöver extra mycket stöd just nu?

Många insatser vi gör för människor i utsatthet är många gånger helt beroende av insamling, t.ex verksamheter som Unga Station för barnfamiljer likaså Källan råd- och stödcenter. Under vintertid är behovet stort av varma kläder, strumpor, underkläder och sovsäckar till människor som lever i hemlöshet.

Hur ser situationen kring hemlöshet och utanförskap ut just nu i Stockholm?

Vi ser att samhället har förändrats och att nya grupper hamnar i hemlöshet. Det är inte längre psykisk ohälsa och beroendeproblematik som är huvudorsakerna utan snarare låga inkomster. Det kan vara människor som genomgår en separation, som förlorar sina anställningar och därmed sin kreditvärdighet hos banker eller personer som lever på försörjningsstöd och som inte godtas av sin hyresvärd. Hit hör också gruppen av alla som nyligen anlänt till Sverige för att söka trygghet och bättre livsbetingelser och som ofta stängs ute från hållbara och värdiga bostadsalternativ.

På vilka sätt kan man själv engagera sig om man vill hjälpa till?

Det finns många sätt att engagera sig. Skänk kläder, engagera dig som volontär i Stockholms Stadsmissions verksamheter, du kan få göra allt från att hjälpa till i någon av butikerna, laga och dela ut mat, eller stötta med läxhjälp. Genom bidrag kan Stockholms Stadsmission fortsätta göra mer för att hjälpa personer i utsatthet.

Genom att donera hela eller delar av vinsten från din Sellpy-försäljning till Stockholms Stadsmission kan du hjälpa till att stötta fler som lever i utsatthet. Du hittar Stockholms Stadsmission som ett alternativ när du ska begära ut din vinst på ditt Sellpy-konto.

Nu lanserar vi ordet Prylsvinn

lisa book taube prylsvinn sellpy.jpg

Sellpy tillsammans med Hygglo, WWF, Naturskyddsföreningen, IVL Svenska miljöinstitutet, Repamera, Föreningen Medveten Konsumtion och Blocket lanserar nu ordet prylsvinn.

Den växande konsumtionen är en av vår tids största utmaningar. För att nå FN:s globala mål till 2030 krävs en omställning som andas framtid och långsiktighet samt åtgärder som hanterar överkonsumtion och vår slit- och slängkultur. Tillsammans med andra aktörer med hållbarhet i fokus har vi myntat samlingsbegreppet “prylsvinn” med förslag på actions och förbättrade förutsättningar för mer hållbara och cirkulära konsumtionsmönster.

Vi lanserar ordet för att underlätta samtalet kring de här komplicerade frågorna och lyfta dessa i samhällsdebatten.

 
Det finns stora miljövinster med att producera färre och mer hållbara produkter och att använda de produkter vi redan har en längre tid genom att reparera, köpa begagnat eller dela det vi sällan använder istället för att köpa nya.
 

Debattartikeln publicerades i DN Debatt 15/12 - 2019 —> LÄS DEN HÄR

Lär dig mer och se vad du själv kan göra för att minska #prylsvinnet på prylsvinn.se

White Monday - vi vill att prylar och kläder ska leva länge!

lisa_wm1.jpg

Sellpy tar ställning mot överkonsumtionen av nyproducerade varor under Black Friday och deltar för andra året i rad i den viktiga kampanjen för en cirkulär omställning; White Monday. Tillsammans med över 100 andra inspirerande företag som erbjuder cirkulära- och delningstjänster visar vi på kraften i framtidens sätt att konsumera, respektera och använda prylar och kläder.

För att klara de globala klimatmålen behöver vi hitta alternativa, bättre och mer cirkulära sätt att leva och konsumera. Vi handlar ca 13 kg nya kläder per år (motsvarande 50 plagg) och slänger 8 av dessa i soppåsen. Samtidigt anger en majoritet att enbart en liten del av de kläder och saker som inhandlas faktiskt används. Fortsätter nyproducerade varor att efterfrågas i takt med att jordens medelklassbefolkning ökar räcker inte jordens resurser till.


Nästintill alla prylar och kläder vi använder och köper har någon gång tillverkats någonstans, av material från ställen du aldrig kommer att besöka, och av människor som du med stor sannolikhet aldrig kommer att träffa. Denna långa, ofta invecklade kedja av processer och tillverkningssteg har negativa konsekvenser för miljö, djur, natur och människor. En hållbar inställning till konsumtion innebär att värdesätta det som tillverkats, ge prylar och kläder långa liv och den respekt och kärlek de förtjänar.

 
Sellpys vision är att möjliggöra för alla att konsumera cirkulärt genom att både erbjuda det enklaste sättet att ge sina saker längre liv och handla second hand.
 

Under White Monday och under alla andra dagar förespråkar Sellpy ett cirkulärt förhållningssätt till konsumtion där nyproduktion alltid kommer i andra hand. Vi är inte nöjda förrän alla betraktar innehållet i sina garderob, lådor och gömmor som anhalter i ett mycket större cirkulärt sammanhang.

White Monday är en viktig dag men effekten av alla andra dagars sammanlagda actions är viktigare. Genom White Monday kan du inspireras till många sätt att börja med små och betydelsefulla förändringar redan idag!

Lisa Book Taube, Hållbarhetschef Sellpy

Vi har sparat 100 miljoner liter under oktober

TILLSAMMANS_HEADER (2).jpg
100_gif_sust (2).gif

Tack vare er har vi sparat 100 miljoner liter vatten!

Stort tack till alla fantastiska kunder som under de senaste 4 veckorna sett till att vi tillsammans lyckats spara 100 miljoner liter vatten genom att handla second hand istället för nyproducerat!

Produktion av nya textilier kräver stora mängder resurser i länder där vattenbrist, torka, fattigdom och klimatproblemamtik är en realitet som drabbar människor och miljö. Förutom negativa effekter av växthusgas-utsläpp och kemikalier, leder textilproduktionens vattenåtgång till torka och obalans i ekosystemen. Tillsammans har vi minskat den negativa miljöpåverkan från textilproduktion och bidragit till en lite mer hållbar värld!

Känns 100 miljoner liter svårt att förstå? Här kommer lite tappa-hakan info…

100 miljoner liter

 • …motsvarar 1712 svenskars årsförbrukning av vatten

 • …vad som krävs för att producera 20 000 nya jeans

 • …är 5 gånger så mycket vatten som i världens största akvarium (typ en undervattenvärld)

 • …tar 13 år för en genomsnittlig trädgårdsslang att vattna

Det är lätt att göra stor skillnad i genom att göra medvetna köp och val i vardagen. Genom att älska det vi har, förlänga livet på det vi köper och respektera våra kläder och prylar respekterar vi även jorden, människor och miljö. Tack!

Följ vår kampanj #100miljonerliter

Så har räknat ut hur mycket vatten du sparar

Foto Germund Sellgren

Foto Germund Sellgren

Vad innebär det att spara vatten?

Med vattenbesparing menar vi mängd vatten i liter som skulle gå åt för att nyproducera motsvarande vara. Genom att köpa något second hand istället för nytt gör du skillnad genom att inte bidra till vattenåtgångens negativa miljöpåverkan.

 Hur har vi räknat?

För vår vattenberäkning har vi gjort ett par försiktiga antaganden baserat på de källor vi tagit del av.

 • För att tillverka 1 kg bomull krävs 10 000 liter vatten

 • För att tillverka 1 kg skinn krävs 1100 liter vatten

För våra 200 mest sålda varor har vi gjort antaganden rörande andelen bomull och/eller skinn per vara. Estimaten kring material baseras på ett medeltal av alla varor i kategorin.

Exempel: 1 t-shirt → 100% bomull, 1 jacka → 30% bomull

Då vi alltid väger alla varor i samband med paketering har vi kunnat använda realistiska viktmått samband med vår vattenuträkning.

1 jacka (30% bomull) * 0.69 kg (medelvikt jacka) * 10000 liter = ca 2000 liter

Vilka källor har vi använt?

Vi har baserat våra antaganden till vattenberäkningen samt till vår mer omfattande artikel om vatten på rapporter och artiklar från WWF och Naturskyddsföreningen.

https://www.wwf.se/source.php/1120565/Bomullsrapport.pdf

https://www.naturskyddsforeningen.se/textilfibrer

http://www.wwf.se/source.php/1119894/bomull%20avtryck%20s9.pdf


Finns det inte fler miljöparametrar att ta hänsyn till när det kommer till textiltillverkning?

Jo tyvärr finns det en hel del! Bomullstillverkning samt framställande av övriga textilier och material leder både till utsläpp av växthusgaser (främst CO2) och kemikalier. Vattenberäkningen är vårt första steg mot en mer omfattande hållbarhetsredovisning.

Se din vattenbesparing när du handlar hos Sellpy

dethandlaromvatten (1).jpg

Vi har gjort det ännu enklare att göra rätt och nu kan du som Sellpy-kund se vattenbesparing i alla annonser. Du kan följa upp dina besparingar i din ordervy när du loggar in. Genom att välja second hand framför nyproducerat minskar vi de negativa miljöeffekterna från textilproduktion och sparar på jordens vatten.

Varför är det viktigt att spara vatten?

Trots att jorden kallas den blå planeten och består till 70 % av vatten är vattenbristen på jorden en angelägenhet som berör oss alla. Bomull, som utgör en stor del av all konsumerad textil, kräver stora mängder vatten för att växa och konstbevattning för bra skördar. Konstbevattning tär på jordens sötvatten, på de jordar där bomull odlas och på de människor som bor och verkar kring odlingarna. För att på ett hållbart sätt kunna tillgodose behovet från en växande konsumerande befolkning behöver vi respektera och förlänga livet på det vi köper.

Sötvatten

är en viktig resurs som ska räcka till alla jordens invånare och tillgodose många behov. Enbart 1 % av allt vatten på jorden är sötvatten som kan nyttjas av människan. Jordens största vattenförbrukare är jordbruket, som med sin konstbevattning står för 70 % av människans totala sötvatten-uttag. Konstbevattning är ofta ekonomiskt lönsamt och ger hög avkastning, men har negativa effekter på jordens ekosystem och för människor och djur.

Bomullsplantan

är en riktig vattenslukare. Majoriteten av all bomull odlas i torra låginkomstländer och förutsätter konstbevattning för att kunna producera skördar som möter människans efterfrågan. Förutom stora mängder vatten är bomullsodling världens mest kemikalieintensiva jordbruk. Konstgödsel inom bomullsodlingar bidrar, förutom till mer näring, till övergödning av vattendrag, sjöar och hav.

Bomullsodling

har många miljökonsekvenser. Konstbevattning bidrar till brist på sötvatten kring brukade jordar. Omfattande konstbevattning kan leda till försaltning av jorden och ökad erosion. Kemikalier och bekämpningsmedel förorenar miljö, rubbar den biologiska mångfalden och skadar människor som jobbar på fälten. Konstgödsel bidrar till övergödning av omkringliggande vattendrag och kan också påverka människors dricksvatten.

Du kan spara på jordens vatten genom att ge respekt och längre liv till det som redan tillverkats.

#100miljonerliter - spara vatten tillsammans med Sellpy

bannertest2 (1).jpg

Handla second hand och spara vatten

När plagg och varor nyproduceras går det åt enorma mängder vatten. När miljökonsekvenserna av vår konsumtion inte gör sig tydligt märkbara i vår vardag är det svårt att agera rätt. Nu gör vi det ännu lättare för dig att välja rätt genom att visa upp hur mycket vatten du sparar på att handla second hand istället för att köpa nytt. Du ser mängden vattenåtgång på alla varor på Sellpy.se samt i din orderbekftelse.

Under 4 veckor i oktober 2018 uppmärksammade vi vår nya produkt-feature genom kampanjen #100miljonerliter. Vi vill belysa textilproduktionens påverkan på världens vattenbrist för att tillsammans spara vatten, hylla återanvändning och uppmuntra till ett gemensamt krafttag!