Så Blir du lika smart som Greta Thunberg inför fredagens klimatmanifestation

Foto: Anders Hellberg för Effekt Magazine

Foto: Anders Hellberg för Effekt Magazine

Greta Thunbergs engagemang sprider sig under fredagen den 15 mars till skolor och orter över hela världen under klimatmanifestationen #globalstrikeforfuture. Hundratusentals skolelever och andra engagerade människor vill uppmana politiker över hela världen att påskynda omställning, anta klmatbudgetar och tala om klimatkrisen som den aktuta kris den är.

Om du planerar att delta under fredagens klimatstrejk rekommenderar vi att du är rustad med kunskap kring de klimat-glosor Greta ofta nämner. För precis som Greta, tror vi att kunskap är nyckeln till förändring!

COP:

COP, som du säkert hört i "COP24” eller “COP23” betyder “Conference of the Parties” och refererar till den årliga sammankomsten av de 197 parter som undertecknat FN:s klimatkonvention som antogs 1992, för att stabilisera växthusutsläppen. Siffran hänvisar till vilken i raden av sammankomster det är. Under 2018 hölls COP24 i staden Katowice i Polen.

Albedoeffekten:

Albedoeffekten handlar om hur solens strålar absorberas av mörka ytor och reflekteras av ljusa ytor. I klimatdiskussionen har detta stor relevans för hur våra poler påverkas och hur snabbt isen smälter. När isarna smälter och mer öppet mörkare vatten bildas, värms mer vatten upp som i sin tur smälter mer is. Ett självspelande klimathotspiano helt enkelt. 

Climate change feedback loops

Ett exempel på en feedback loop inom klimatdebatten är Albedoeffekten (se beskrivning ovan). Alltså en loop av händelser som förstärker sig självt och gör en situation värre. Ett annat exempel på effekten av en feedback loop är resultatet av en allt större mängd permafrost i Sibirien som släpper ut metangas som i sin tur förstärker växthuseffekten.

Keelingkurvan

Visar de naturliga och säsongsberoende variationerna av halten koldioxid i atomsfären och även att koldioxid i atmosfären ökar år från år. Man brukar säga att vår planet “andas” eftersom växtlighet, bindning och utsläpp av koldioxid varierar under året i ett samspel mellan natur, djur och människor. Klimatforskare använder sig av keelingkurvan för att förutsäga koldioxidhalterna i framtiden och därmed även jordens temperatur och klimat.

De globala målen:

Även kallade SDG’s (Sustainable Development Goals) är det den mesta ambitiösa globala agendan för hållbar utveckling som länder någonsin enats om. Agendan har antagits för att minska fattigdomen, bekämpa klimatförändringarna samt för att öka rättvisa, fred och jämlikhet.

Skapa dialog kring glosorna under morgondagens manifestation eller ta upp dem under nästa söndagsmiddag med familjen och du vinner inte bara Greta-poäng utan inspirerar även till större medvetenhet och hållbara beteenden!

Källa: https://www.ted.com/talks/greta_thunberg_the_disarming_case_to_act_right_now_on_climate#t-180289