Beteendelabbet driver hållbara beteenden med psykologi och design

Ida Lemoine Hög.jpg

Beteendelabbet kombinerar psykologi, beteendeekonomi och design för att skapa affärsnytta och beteendeförändring som gör gott för planeten och individen. Under Sellpy Circular Day föreläste Beteendelabbets VD Ida Lemoine om varför det är så svårt att gå från ord till handling när det kommer till hållbar konsumtion. Vi inspireras verkligen av Idas inställning och inspirerande föreläsningar och har träffat Ida för att lära känna Beteendelabbet närmare.

På vilka sätt anser du att man kan inspirera till en mer hållbar livsstil?

Jag tror att vi måste visa vägen för beteenden som kan förenkla för den livsstil vi redan har. Det är oftaste inte så lätt att bara sluta med ett beteende. Vi behöver hitta bra substitut-beteenden som leder till en mer hållbar livsstil. Exempelvis är en bra start att gå med i Klimatklubben (Facebook grupp) för att få tips och inspireras av hur andra lever hållbart.

Vad kretsade er föreläsning kring underSellpy Circular Day?

Vi pratade om den mänskliga naturen, och om vilka tankefällor som kan stå i vägen för vår hållbara val. Vi tror att, om vi vet mer om vad som styr och påverkar våra beslut, så kan vi också bli bättre på att hjälpa oss själva i rätt riktning.

Vad var bäst med Sellpy Circular Day?

Att få inspiration av alla coola idéer och företag som tar action på att leda den hållbara konsumtionen, som ser till att skapa tjänster som gör det lätt för mig att att göra rätt :)