Kommentar angående Handelsnytts artiklar om arbetsvillkor på Sellpy

Vår vision är att möjliggöra för alla att leva cirkulärt.

För att möjliggöra detta försöker vi skapa en tjänst där vi kan göra det enklare för människor att sälja och köpa second hand för att därigenom spara på jordens resurser.

Att lösa det här problemet är dock svårt och Sellpy bygger på förhoppningen om att kunna skapa en lönsam affär kring detta på sikt. Där är vi inte än och vi gjorde under 2018 en förlust på ca 20 miljoner kronor. Utifrån det perspektivet handlar det om att försöka fördela lön och ersättning på ett så schysst sätt vi kan samtidigt som vi gör vårt yttersta för att anställda ska utvecklas, känna sig trygga och ha kul.

Nedan följer därför några klargöranden kring våra arbetsvillkor.

Vänligen,

Michael Arnör, VD

Hur ser Sellpy på kollektivavtal?

 • Vi ser positivt på facklig organisering och ambitionen är att på sikt teckna kollektivavtal.

 • Vi har redan för ett år sedan träffat fackliga representanter och har möten inbokade framöver där vi hoppas ha en fortsatt bra dialog

 • Vi gör redan nu förberedande åtgärder för att göra övergången så smidig som möjligt. Exempelvis har vi samma försäkring och pension som vid kollektivavtal via Fora.

 • Med det sagt finns det en hel del arbete kvar att göra, bl.a. att hitta en arbetsgivarorganisation och ett kollektivavtal som är i linje med den verksamhet vi bedriver gällande förädling, cirkularitet och återbruk.

 • Just “lagerarbetare” och ”e-handelsbolag” tycker vi inte beskriver vår arbetsstyrka och vår affär särskilt bra i och med att majoriteten av våra anställda arbetar med att förädla begagnade kläder, inte att sköta lagerhållning.

Hur ser ersättningen/arbetsvillkoren ut på Sellpy ut idag?

 • Villkoren vi erbjuder varierar från anställd till anställd men att det är helt avgörande för oss att erbjuda villkor som gör att vi blir en attraktiv arbetsgivare jämfört med alternativen som finns.

 • Med det sagt har vi valt en modell där man börjar på en lägre nivå men snabbt kan avancera till högre nivåer.

 • Hur ersättningen är utformad är 100% transparent innan man börjar på Sellpy och under tiden du är anställd.

 • Alla anställda är tillsvidareanställda och vi tar vårt arbetsgivaransvar.

Hur fungerar OB på Sellpy?

 • Vi ger OB till alla som har Sellpy som sin primära sysselsättning och vår definition av detta i dagsläget är att man ska jobba hos oss 80h eller mer i månaden (d.v.s. knappt halvtid).

 • Har man däremot Sellpy som extrajobb kvällar och helger så är det också då man vill jobba varför vi i dagsläget inte ger OB.

 • Vi går med förlust och måste därmed välja hur vi ska fördela de resurser som finns. Därför har vi valt att lägga mer resurser på de som har Sellpy som sin primära sysselsättning istället för att ge OB till de som har Sellpy som extrajobb.

 • En timlön på 276kr (som Handelsnytt jämför med) är tyvärr inte ekonomiskt hållbar och ett kollektivavtal likt det för lagerarbetare hade därför inneburit att vi inte skulle kunna schemalägga folk alls på söndagar.

Snedvrider Sellpy konkurrensen?

 • Till vår kännedom finns idag inget bolag i Sverige som gör det vi gör i den skala vi gör det gällande förädling, cirkularitet och återbruk utan att förlita sig på stödåtgärder.

 • De aktörer som sysslar med liknande verksamheter är traditionellt sett aktörer som använder arbetskraft som av någon anledning står längre från arbetsmarknaden och därför är beroende av stödåtgärder. Där har vi sedan start valt att istället erbjuda riktiga anställningar med riktiga förmåner och ersättning.

 • Att vi utifrån dessa förutsättningar skulle snedvrida konkurrensen - oavsett ersättning - håller vi inte med om.