smyckenmail.jpg

LÄNGE LEVE JULMATEN

Står det alltid kvar fem burkar sill efter julafton som aldrig äts upp? Köper du alltid julost trots att du inte tycker om smaken?

Livsmedelshantering bidrar till negativ klimatpåverkan och övergödning, så att bara köpa mat som vi äter upp är ett enkelt sätt att leva mer hållbart. Enligt SCB:s statistik från 2016 slänger varje person i Sverige närmare 100 kg mat per år och under högtider som julen skjuter siffrorna i höjden.

Våra tips för att mumsa mer hållbart

  • Köpa mat som du och dina julfirare älskar att äta!

  • Dela upp matlagningen och se till att rester tas om hand av alla julfirare när festen är över

  • Laga goda rester eller frys in det som blir över

Mindre matsvinn under julen bidrar till en bättre värld!

Länge leve ett långa julgransliv - läs mer om våra bästa och mest hållbara grantips

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Matsvinn/