Tillsammans för en mer hållbar konsumtion

Vi har aldrig tidigare handlat så mycket kläder och prylar som vi gör idag. Livslängden på det vi köper blir kortare då vi köper mer än vad vi hinner använda och majoriteten av våra prylar slutar sitt liv i soppåsen eller bortglömt i garderoben. Ökad konsumtion av nyproducerade varor - särskilt kläder - innebär samtidigt en ökning av industrins påverkan på miljö och klimat.

Vi tycker att kläder och prylar förtjänar fler liv och chanser! Kläder ska användas tills de är helt utslitna och prylar ska leva vidare i ett eller flera hem så länge de fungerar. Till att börja med är det ofta snällare mot plånboken. Men framför allt är det en nödvändighet om vi ska klara såväl de globala klimatmålen samt kunna agera i linje med den avfallshierarki som EU och Sverige har åtagit sig att följa.

 

Kan vi tillsammans förändra vårt beteende kring hur vi älskar och respekterar, använder och återanvänder gör vi stor skillnad för människor & klimat. 

 
denim3.jpg

Visste du att?

Över 70% av ett plaggs klimatavtryck sker under tillverkning

Resan från bomullsplanta till färdigt plagg kräver mängder utav vatten, energi, kemikalier och arbetstimmar i länder med begränsade resurser

Vi handlar ca 13 kg nya kläder per år (motsvarande 50 plagg) och slänger 8 av dessa i soppåsen

7 av 10 personer anser att de bara använder hälften av sin garderob - eller mindre

mailutantext2.jpg

Sellpy vill bidra till förändring genom att

Göra det enkelt att ge saker ett nytt hem

Öka statusen för att handla second hand

Inspirera till en mer hållbar livsstil