instaformat15.jpg

Bota din klimatångest - vi ger dig 3 tips

 

Att genomföra små förändringar som gör stor skillnad är lätt och ger effekt! Kanske får du nya insikter, kan inspirera dina vänner och skapar ett beteende som väcker igång ett intresse! Använd din klimatångest som drivkraft!

 
 

Älska din mat, laga och ät upp!

Livsmedelssektorn är av av de mest vatten-, energi och kemikalie-krävande sektorerna och matsvinn förekommer i hela kedjan - från produktion till konsumtion. Svenska hushåll står för en stor del av resursslöseriet och slänger närmare 100 kg per person och år. Genom att köpa lagom mycket mat, frysa in i god tid, inte vara rädd för bäst före-datum och älska dina rester kan vi göra stor skillnad i vardagen.

 
Produktionen av den mängd mat som slängs varje år motsvarar utsläpp på omkring två miljoner ton koldioxid. Det motsvarar cirka tre procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige.
 

ge dina klänningar ett långt liv!

 
 

Vilken miljöpåverkan din klädkonsumtion får beror av material, produktion och främst ditt användningsmönster. Kläder vi använder sällan får i allmänhet större miljöpåverkan än kläder vi använder länge. Per användning är klänningen det plagg med störst miljöpåverkan och genom att ge klänningar nya hem och längre liv kan vi enkelt göra skillnad. Sälj, ge bort, sy om eller använd dina klänningar som tar plats i garderoben.

 
 

ÄVEN SOPOR ÄR VÄRDEFULLA

 
 

För att ta steget mot en mer cirkulär värld är det inte bara kläder och mat som bör ges nya liv; utan allt! Ta exempelvis en titt i dina hushållssopor under en vecka för att se vad som skulle gå att återvinna och återanvända. Kanske har ditt område en anläggning för matavfall eller så ligger återvinningsstationen runt hörnet. Genom att behandla dina sopor som resurser tillvaratar du stora mängder energi och gör en insats för klimat och miljö.

 

Källor:

källa: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Matsvinn/

källa: http://mistrafuturefashion.com/wp-content/uploads/2015/06/Environmental-assessment-of-Swedish-fashion-consumption-LCA.pdf

källa: https://www.sopor.nu/