r4.jpg

återvinna och återanvända- vi lär dig skillnaden

 

Lika självklart som att allt en gång har tillverkats, är att allt har ett slut. Men definitionen av vad som går att använda, hur länge något är dugligt och när något är dags att slänga är avgörande för hur hållbara vi vill vara. Att inte slänga, att återanvända så mycket som möjligt och återvinna resten är nyckeln till en mer cirkulär värld.

Vad är att återanvända?

Du förlänger livet på dina saker. Antingen hittar du ett nytt användningsområde själv, gör om, ger bort, säljer med Sellpy eller ger till välgörenhet där någon annan ger prylen ett nytt hem.

Vad är att återvinna?

Du ser till att materialet kommer till användning för tillverkning av en ny vara och tar till vara på de resurser som finns i varan. Alla material, saker och plagg återvinns på olika sätt och oftast är det teknik som avgör till vilken grad något kan återvinnas.

Klädåtervinning - hur fungerar det?

När det pratas om klädåtervinning är det allt som oftast mekanisk återvinning som avses. Kläderna sönderdelas då till mindre beståndsdelar och blir till andra varor t.ex. fyllningsmaterial och trasor. Kemisk återvinning, då textilfiber blir till nya textilfiber, förekommer tyvärr i väldigt liten skala men tekniken utvecklas ständigt för att kunna tillgodose ett allt större behov.

Vad är bäst att göra?

Återanvändning är i alla lägen det mest klimatsmarta att göra! Återvinning kräver ju fortfarande att något nytt tillverkas, vilket vi slipper då vi återvinner. Men är det något som inte går att återanvända - återvinn på bästa sätt!

 

källor: 

https://www.suez.se/vad-vigor/miljo/avfallstrappan/

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6685-7.pdf?pid=15536